× Boräntor Kriminellt kunglig jul

I dessa coronatider - Spotta icke på golfvet.

Huru obehagligt är det icke att gå på ett stugugolf, hvarpå det spottats härs och tvärs!

Och huru förfärligt är det icke, att små barn få krypa där och få spott och orenlighet på händer och kläder!

 

Afskyvärd i sanning den osed, som ännu är mycket allmän i vårt land, oseden att spotta på golfvet.

 

Då vi minnas, huru allmänt lungsoten är spridd bland vårt folk, så förefaller oss detta spottande dubbelt förfärligt.

Hvarför det?

Därför att uti de lungsjukas spott finnas smittämnen - lungsotsbaciller - hvilka sedan från spottet kunna spridas öfverallt och när spottet torkat jämte dammet hvirfla upp i luften. Ur luften åter kunna friska människor få dem i sina lungor genom att inandas dem.

 

Hvad borde då göras för att förhindra sådan olycka?

 

I hvarje stuga och hvarje kammare borde finnas ett särskilt kärl med vatten, hvari man kunde spotta och hvilket skulle tömmas och rengöras. Husbonden och husmodern borde strängt fordra, att ingen finge spotta på golfvet, utan att en hvar skulle spotta i spottlådan.

I början anse många det som onödig lyx, men husbonden och husmodern kunde godt förklara att de af hälso- och renlighetsskäl infört denna förbättring i hemmet.

 

Sannolikt är, att husmodern många gånger finge påminna: Spotta icke på golfvet!

Men lönen för detta besvär vore rena golftiljor och hälsosam luft.

Knipan - 2019

En liten film kring livet i holken 2019. Det här året gick det bättre för knipan men det var nära att sluta illa.

 

Se filmen

universum

Universum påstods vid den här tiden vara Europas största danspalats. Om det var att ta i så var det Sveriges största då lokalerna kunde ta emot 1400 gäster.

Många har minnen från Universums storhetstid under 1970- och 80-talen. Den 8 april skulle dessa minnen väckas till liv igen genom en nostalgikväll. Jag har inte besökt Universum sedan dess glansdagar under 1970-talet och jag kan inte påstå att jag känner igen lokalerna i de bilder som visats från denna nostalgikväll.

Mycket har förändrats under de 50 år som gått, inte bara lokalerna!

 

Läs mer
biogrfen royal

En tillbakablick över de biografer jag en gång i tiden arbetat på.

Du kanske kommer ihåg Uman, Royal, Saga, Odéon, Sandrew 1 2 3 Spegeln och City.

 

Biografer som försvann

filmstaden

Från analog till digital biografteknik.

 

Världens modernaste biografer.

Så presenterades Filmstaden i Umeå inför öppnandet den 21 december 1993. En efter en försvann de gamla biograferna. Många oroades över den monopolställning Svensk Filmindustri intog i Umeå. Hur kommer det framtida filmutbudet att se ut utan konkurrens, var en av många frågor inför etableringen.

 

Med hjälp av statsbidrag beslöts 2011 att Sveriges biografer skulle digitaliseras. Detta blev spiken i kistan för att visa film på traditionellt vis. Fast den processen hade egentligen redan påbörjats när multibiografen Sandrew 1 2 3 öppnades i augusti 1975.

 

Ännu en gång säljs det svenskaste vi har till ett kinabolag. Den sedan decennier välkända SF loggan byts ut till ett F, Filmstaden AB.

 

Ännu värre var att den lika välkända truddelutten som inledde SF´s filmer försvann!

 

 

Ta en titt bakom kulisserna i Filmstaden.
vattenskoter

Nu är det slutlekt!

Transportsyrelsen får uppdraget att ta fram nya regler för framförandet av vattenskotrar.

Minimiålder 60 år samt en maximal motorstyrka på 5 hk bör åtgärda problemen.

vädret holmsund

 

Vädret i Holmsund.

Vädret

woodpecker

 

Huvudvärk?? Ta en Albyl, det hjälper.

bioannons

 

Med största sannolikhet inspelad i Umeå.

the fact

 

En inspelning från Qben 2016

Fact

linda peter

 

En bred repertoar.

Linda & Peter

janne schaffer

 

Proffsmusiker under många år.

Janne Schaffer

 

Endast vid detta tillfälle.

Underhåll(ning)

wolfman

 

R & B av högsta kvalité.

Wolfman

four you

 

Covers som passar de flesta.

FourYou

wolfman jack

 

Rock & Blues

Wolfman Jack

Tänkvärt!