Biografer som försvann.

En liten film över de biografer jag en gång i tiden arbetat på